📝 Informacje dotyczące naszego bota

Noel™#4617 💗
Niektóre statystyki nie są odświeżane automatycznie.
Odśwież tę stronę, aby móc zobaczyć aktualne dane.

🤖 Bot Noel™


Serwery:
Użytkownicy:
Kanały:
Komendy:
Wydarzenia:
Shardy:

🔖 Aktywność


Ping API:
Użyto komend: razy
Uptime:

Data ostatniego rozruchu:

🖥 Serwer


Model CPU:

CPU:
RAM:

📄 Wersje


Klient:
Strona: v1.7.8-beta.0
Interfejs API:

Node.js: v16.16.0
Discord.js: