👑 Lokalny twórca


Założyciel projektu: Sefinek#0757
Administrator strony Internetowej: Sefinek#0757
Administrator baz danych oraz serwera: Sefinek#0757

✨ Inni twórcy


Photo by Juskteez Vu on Unsplash
Photo by Nathan Anderson on Unsplash
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Music icons created by Uniconlabs - Flaticon
User icons created by Freepik - Flaticon
Security icons created by Freepik - Flaticon
Server icons created by Freepik - Flaticon
Support icons created by srip - Flaticon
Update icons created by Freepik - Flaticon
Pie chart icons created by Pixel perfect - Flaticon
Obrazy lub ikony użyte w bocie