Komenda o nazwie unmute

/unmute

Kategoria: moderacja

Uprawnienia użytkownika: Zarządzanie wiadomościami
Permisje bota: Zarządzanie wiadomościami
Globalne użycia: 1

Krótki opis działania komendy
Odcisz użytkownika.