Komenda o nazwie rozłącz

/rozłącz

Kategoria: muzyka

Uprawnienia użytkownika: Brak
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 11

Krótki opis działania komendy
Bot wychodzi z kanału głosowego.