Komenda o nazwie pocałuj

/pocałuj <osoba>

Kategoria: anime

Uprawnienia użytkownika: Załączanie plików
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 12

Krótki opis działania komendy
Wysyła całujące się postacie z anime.