Komenda o nazwie osiągniecie

/osiągniecie <tekst> [id-przedmiotu]

Kategoria: 4fun

Uprawnienia użytkownika: Załączanie plików
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 20

Krótki opis działania komendy
Taki tam prosty generator pseudo osiągnięć z gry Minecraft.

Dodatkowe uwagi lub informacje
To polecenie nie obsługuje polskich znaków.