Komenda o nazwie odwróć

/odwróć <zdjęcie>

Kategoria: filtry

Uprawnienia użytkownika: Załączanie plików
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 2

Krótki opis działania komendy
Odwraca kolory na załączonym obrazie.