Komenda o nazwie kosz

/kosz <osoba>

Kategoria: obrazy

Uprawnienia użytkownika: Załączanie plików
Permisje bota: Brak
Globalne użycia: 3

Krótki opis działania komendy
Usuwasz użytkownika.